Venca Fiala - kapelník 4.

Venca Fiala      -    kapelník 4.

rytmické nástroje , percuse , Cajon , Tajon , Gigbox , mistr zvuku

" ozvučíme všude a všechno  "